Đặt chỗ

Cách 1: Đặt vé trên Website

Bước 1: Truy cập website www.aiduadi.com. Bạn chọn điểm đi, điểm đến, một chiều, hai chiều, giờ đi, giờ về, ngày đi, ngày về, số lượng người đi, sau đó nhấp vào nút đăng ký

Bước 2: Nhập thông tin khách hàng, địa chỉ, email, điện thoại, yêu cầu, sau đó nhấp vào nút đăng ký.

Bước 3: Bạn đã đặt vé thành công, Bạn có thể truy cập vào lịch sử đặt vé để xem lại thông tin đặt vé. 

Cách 2: Đặt vé bằng tin nhắn:

Bạn chỉ cần soạn tin nhắn với cú pháp Họ tên_Ngày bay_giờ bay rồi gửi đến số điện thoại 0918.720.307. Aiduadi sẽ liên hệ lại với bạn

Cách 3: Gọi điện thoại đến tổng đài 0613.890.796 để đặt vé