Jetstar khuyến mãi mua một chỗ tặng một chỗ miến phí

Chương trình được bắt đầu vào lúc 16:00 Thứ 2 ngày 19/05/14 và sẽ kết thúc vào lúc 20:59 Thứ 4 ngày 21/05/14

Chỉ áp dụng cho chặng HCM - Singapore và ngược lại. Giá vé và thời gian bay cụ thể như sau:

Thời gian bay: từ 6/8 - 23/10/2014, 07/01 - 12/02/2015

Giá vé: 1.000.000đ cho 2 người chưa bao gồm thuế và lệ phí cho 2 người

Blog khác